začínáme - pochopení laminitidy

     

Trocha strohé teorie:

Laminitis = komplexní metabolické onemocnění, které způsobuje závažné změny v kopytní anatomii - selhání spoje mezi kopytní kostí a kopytní stěnou.

fáze onemocnění:
vývojové stádium laminitidy - od začátku působení příčiny procesu - spouštěčů -  po charakteristické projevy bolestivosti (12-40hodin)
akutní stádium laminitidy - čas od vzniku charakteristických příznaků (bolesivost, kulhání...) po odeznění příznaků nebo dislokaci kopytní kosti v kopytním pouzdře (průmerně 72hodin)
chronické stádium laminitidy - začíná separací spoje lamel s výsledkem dislokace kopytní kosti v kopytním pouzdru s neohraničenou dobou trvání.

   Největší záludnost tohoto onemocnění je malá šance odhalení vývojové fáze, tedy doby, kdy se dají zmírnit důsledky. Čas od počátku vývojové etapy a akutním stádiem  se mění podle příčin. V případě, že spuštěčem laminitidy je překrmení fruktany a škroby(NSC) trvá nástup akutní fáze 40-48hodin, zatímco při požití jedovaté rostliny (např. listy ořešáku) se doba zkracuje na 12 -24 hodin.  Pokud vám kůň uteče do skladu s krmením, nečekejte až se projeví akutní bolestivé stádium, ale neprodleně volejte veterináře a chlaďte kopyta (kryoterapie). Je dokázáno, že je možné zmírnit následky spouštěčů, když končetiny dlouhodobě zchladíme ve vodní lázni pod 50C ve vývojové fázy laminitidy. Chlazení postižené končetiny v akutní fázi již nemá na velikost škody vliv, ale může zmírnit bolest. Je více než vhodné podat koni  minerální olej nebo jiné projímadlo(černé uhlí) na doporučení veterináře, aby se odstranilo co nejrychleji a co nejvíce škodlivin z těla.
  
   Charakeristické znaky akutní fáze jsou:  kulhání, ztuhlost, strnulá chůze, zkracování kroku na tvrdém podkladu až typický postoj s odmítáním pohybu nebo ulehnutí koně, teplé kopyto a výrazný puls v prohlubni pod spěnkovým kloubem. Intenzita bolesti závisí na faktorech spouštěčů - někdy mohou být příznaky sotva postřehnutelné, i koně různě reagují na bolest. Může se objevit horečka, deprese nebo známky koliky. I lehké případy laminitidy ("přichvácení"), kdy kůň vykazuje jen lehké známky nepohodlí, vyžadují naší pozornost. Berme to jako varovný majáček - pozor, něco je špatně!   
  
   Chronicky schvácené kopyto:  Laminy nejsou schopny pevného spoje mezi kopytní stěnou a kostí. Nepřirozenou polohou kopytní kosti můžeme poznat podle některých kopytních abnormalit:

- prolomení osy prstu

- divergující kroužky na stěně rozbíhající se směrem k patkám

- změny na linii korunky

- rozšířená bílá čára

- časté přenášení váhy předních končetin (pravá x levá)

- přerůstání nebo konkávní tvar přední kopytní stěny

- obtížné otáčení koně

- zvýšená citlivost na tvrdém a kamenitém terénu

- ploché kopyto a časté otlaky

- zdánlivý rychlejší růst patek - ve skutečnosti stěna patek roste stejnou rychlostí jako v přední části kopyta, ale díky narušení spoje rostou laminy v předu jiným směrem.

- deprese nadkorunkového vazu -  když u zdravého koně přejedete prstem po korunkovém okraji, necítíte výrazný přechod, ale u těžkých případů schvácení narazíte na žlábek či prohlubeň těsně nad okrajem rohového pouzdra. Čím hlubší a šírší prohlubeň, tím horší postižení laminitidou. Pokud se žlábek rozprostírá až k patkám, označujeme tyto koně za "sinkery"(koně s poklesem kopytní kosti)


      
  
Příčiny:

mechanická laminitida:

- neúměrná práce na tvrdém podkladu

- přetížení "stojné" končetiny po úraze

- nevhodná úprava kopyt

metabolická laminitida:

- zadržení lůžka po porodu

- otrava rostlinými jedy (listy ořešáku, ricínový olej, aloe vera...)

- septický šok (selhání krevního oběhu s nedostatečným prokrvením tkání)

- překrmení NSC (=non-strukturální uhlohydráty - fruktany, škroby)

- neúměrné množství užití kortikoidů, steroidů, ATB

- obezita

- gastrointestinální faktor (kolika, kolitida)

- vážné infekce

- IR (rezistence na inzulín)

- Cushingova nemoc

 

   Schvácení nejčastěji postihuje přední končetiny, ale může postihnout všechny čtyři nebo pouze jednu. Ve většině případů je příčinou nepřirozená funkce kopyta(špatná úprava) a nevhodný životní styl.

 

   V první řadě si musíme uvědomit, že laminitida není nemoc kopyta. Dokud si toto neuvědomíme, léčba nebude nikdy dostatečně efektivní a budeme prodlužovat utrpení našich koní. Ano, laminitis je zhroucení spoje lamin mezi kopytovou zdí a kopytní kostí, ale to už je konečný výsledek několika procesů organismu, co se sešly ve špatný čas na špatném místě. První vývojová etapa laminitidy se spouští dlouho před tím, než je jakákoliv bolest kopyta až chromost evidentní.

   Správný růst lamin je od korunky směrem dolů k zemi. To, že laminy mohou odrůstat a přesto držet kopytní kost v pevném závěsu, řídí enzymy MMP, které regulují přesné kvantitativní vydání či zastavení růstu v potřebném momentu. Nejčastější příčinou laminitidy je překrmení NSC - v tenkém střevě koně není dostatek trávicích enzymů pro metabolismus vysokého množství fruktanů a škrobů, které  začnou rychle kvasit - nastává bakteriální populační změna, zejména přemnožení bakterie streptococcus bovis a zvýšení kyselého prostředí - to  vede k poškození střevní podšívky a  zvýšení střevní propustnosti. Jedy se dostávají do krevního řečiště až ke kopytu, kde enzymy MMP reagují na jedy v  krvi nekontrolovatelným vydáním a ničí pevné spojení lamin. Důsledkem je mučivá bolest, zanícení, omezení krevní cirkulace a poškození přirozené funkce uvnitř kopyta.

     Rozsah poškození a intenzity bolesti závisí na vícero faktorech:  množství spouštěčů, celkový zdravotní stav koně a stav kopyta (tloušťka chodidla, délka stěn, výška patek, přirozená funkce,....). Některé laminitidní příhody mohou proběhnout bez povšimnutí majitele, jiné jsou spojeny s velkou bolestivostí až chromostí koně. Může nastat rotace a pokles kopytní kosti různých stupňů až proražení chodidla kopytní kostí - i tento těžký stupeň poškození se dá léčit!

 

 

   Za zmínku stojí skutečnost, že v ostatních zemí se používají dva výrazy pro schvácení kopyt -  "laminitis" - narušení či oslabení spoje  lamin i bez rotace či poklesu kopytní kosti a "founder" v případě změny polohy kopytní kosti. U nás je víceméně laminitida určená až při nějaké dislokaci kopytní kosti a méně závažným stavům ("přichvácením") se nevěnuje příliš pozornosti a to je špatně. Koně, kteří už jednou prodělali oslabení spoje jsou nejvíce ohroženi další epizodou schvácení.