S podkovou či naboso?

     Velmi žhavé téma v koňském světě. Nechci psát o tom, co je lepší, zkazit se dá vše. Rozhodně se ale přikláním k bosonožství a úpravě kopyt podle vzoru divokých koní - přirozeným trimem. Zde bych chtěla především upozornit na nedostatky při úpravách kopyt. Naučit se dívat a všímat si, když kopyta "křičí". 

Proč je pro schvácené kopyto vhodné být "naboso"? Kopyto neustále roste, každý den, každou vteřinu. Když kopyto podložíme podkovou, nemá nejmenší šanci se nějak mechanicky obrousit a i za předpokladu, že bylo upraveno správně, za týden, za 14 dní kopyto povyroste a drženo podkovou se sune vpřed, patky se zvyšují, mění se délka překlopu a veškerý dobrý počáteční úmysl je pryč.

Tady vidíte nevhodné kování - osa prstu je prolomená a podkova absolutně neumožňuje kopytu odrůstat správným směrem. Při překlopu dochází k mechanické separaci bílé čáry hned od korunky.

 

Tady je opět vidět dlouhý překlop, vytlačení korunky ve čtvrtích(zelené šipky). Oranžová šipka ukazuje na divergující kroužek na kopytní stěně - nezpochybnitelný důkaz chronicky scháceného kopyta.

 

U léčení kopyt je nutná  častá kontrola a úprava rohoviny, nejlépe každý týden. Jsou to drobné zásahy trvající pár minut, ale věřte, že pro kopyto hodně znamenají a navíc tím stimulujete rychlejší růst rohoviny, takže špatná část odroste rychleji. To s podkovou není možné. Pokud jste opravdu pevně přesvědčeni o výhodě kování, dbejte na pravidelnost úprav (1x za měsíc) a na správném okování. Ukázky ortopedického kování: imprintshoes , Hans Castelijns.

   Často slyšíte, jak nějaký kůň NEMŮŽE být bos, že po zkoušce sundání podkov se mu ulámala stěna, otlačil se a kůň "sotva lezl". Ve většině případů to je důsledek nevhodného kování - kopyto se upravuje v určitých, spíše delších intervalech, kopytní stěna přerůstá a  kopyto na to reaguje produkcí slabší rohoviny, aby mělo větší šanci se obrousit a olámat. Stěna roste čím dál slabší, při úpravách se ze strachu nechává delší (aby tam vůbec něco zbylo na příště). Je to začarovaný kruh.

 

Celkem častá věc:"Můj kůň má špatnou rohovinu na předních."

Není trochu divné, že zadní jsou dobrá a nelámou se? Přední kopyta jsou dlouhá - to proto se tvoří slabší rohovina.

Na první fotce přední kopyto, na kterém je "špatná rohovina" 14 dní po překování hned po sundání podkovy a na druhé zadní, které je rok bez podkov, taktéž po 14ti denní úpravě.

Vidíte ten rozdíl?

 

 Za druhé, nestačí koně pouze zout a nějak ho vystrouhat. Stejně jako v kování, i v úpravách bosých kopyt se dá napáchat hodně škody - vydlabané chodidlo, dlouhé patky nebo naopak seřízlé do živého chodidla, dlouhá špice. Další věc je nechat koníka aklimatizovat, nežádat po něm něco, čeho zatím není schopen, ale to neznamená, že půl roku budete bez ježdění. Zdravé kopyto se buduje pomalu, na začátku je zbytečné nechávat kopyto otlačovat v době, kdy na to není připravené - na ježdění můžeme používat ochrané botky s různými vycpávkami a zpočátku se vyhýbat težším terénům, ale také musíme postupně vytvářet tvrdší a kamenitý povrh na místech, kde se koník často pohybuje - prostor u napajedla vysypat kamením, průchozí místa pískem atd. Nemůžete očekávat, že kůň, který tráví 22hodin denně na měkoučké pastvině přeběhne kamenitou cestu bez mrknutí oka. Je to jako kdyby jste rok tvrdě trénovali plavání a na závodech po vás chtěli zajet krasobruslařskou jízdu, asi by to nedopadlo dobře. Velmi běžné je, že je kůň třeba i týden po vystrouhání citlivější a bolavější než před úpravou (teď nemyslím hned po sundání podkov), ale to je špatně, někde se stala chyba. To, že se to stává často neznamená, že to tak má být.  Koně správně vystrouhaní mohou hned po úpravě vyrazit na vyjížďku a jediná změna, která je možná, je k lepšímu.

Srovnání rotace dosáhneme odstraňováním přerůstající špice a roztažené bílé čáry, dokud neodroste zcela nová, pevně spojená stěna s udržováním tak nízkých patek, jak to jen kopyto dovolí. Pozorně sledujte, jak kopyto reaguje, kam chce růst. Dovolte kopytu vybudovat silné pevné patky, tuhý tlumící střel, tlusté tvrdé chodidlo a stěnu tak jak potřebuje. Záleží na míře poškození, na tom, co jste schopni koni nabídnout, ale příroda je mocná a kopyto se bude vždy snažit dostat se do správné podoby, jen mu to umožnit. Nebude to hned ani za týden, ale stane se.  Nevnucujte mu svůj názor, ale usměrňujte ho, když někam vybočí :)  

 

 

Zde ukázka nevhodné úpravy naboso. Dlouhá špice způsobuje mechanickou separaci a zabraňuje správnému růstu nového kopyta. Linie korunky je téměř vodorovně se zemí(žlutá čára) - správně má klesat směrem k patkám. Zelená šipka ukazuje na klesající kopytní kroužky. Chodidlo je velmi ploché, malá slabá střelka, narušená bílá čára...