Do it naturallY!!! - rozhovor J. Jacksona pro časopis Equine Wellness magazine

11.01.2010 17:44

 

Máme tu dlouhotrvající tradici kování výkonnostních koní, ať už to jsou drezůrní, vytrvalostní, dostihoví, nebo reiningoví koně. Jak si stále více jezdců uvědomuje, jejich koňští partneři mohou důkladně vykonávat práci i bosí, a kolikrát ještě lépe, šíří se tento názor. Kopytní profesionál Jamie Jackson nám pomáhá pochopit, kteří koně mohou být výkonní bosí, které trimovací metody potřebují být zváženy a které jiné faktory vstoupí do hry vytvoření šťastného bosého výkonného koně.

EW(equuine wellness magazine): Mohou koně uspěšne pracovat naboso?

J.J.: Všichni koně mohou pracovat bosí, nebo v některých ztížených případech se mohou použít koňské boty ve chvílých, kdy je kůň ježděn. Ale zda bude kůň schopný a úspěšný nebo ne, pracovat bez podkov, nejvíce záleží na kopytní péči. Dobrá kopytní péče zahrnuje:

- Nejezdit a netrénovat koně zpúsobem, který přesahuje jeho atletické schopnosti a dovednosti a který způsobuje bolest

- Nekrmit stravou nebo léky, které vyvolávají laminitidu - epidemický problém celé koňské komunity.

- Kopyta upravovat podle přirozeného tvaru

EW: Které faktory jsou důležité v koňskském výkonu naboso?

J.J.: "Přirozená koňská péče", jak to zastánci nazývají, zahrnuje přirozenou stravu, pohyb a úpravu kopyt. Toto společně umožňuje houževnatá kopyta, toto umožní koním chodit bez podkov(nebo v některých případech s odbornými koňskými botami) . Bylo už mnohokrát dokumentováno, že podkovy zeslabují a deformují kopyta. Denodenně, obhájci bosonožství a "kopytáři" poznávají pravdu z praxe. Působivý důkaz z významných vytrvalostních jezdců ukazují, že kování zabraňuje cirkulaci a působí vyčerpanost, což zabrání nejvyšímu možnému výkonu koně.

EW: Proč je tak rozšířený názor, že pracující kůň potřebuje podkovy?

J.J.: Tato myšlenka se nedá aplikovat pouze na "výkonnostní koně", ale na všechny koně. Se všemy informacemi na internetu, stupajícímu počtu zastánců bosonožství, k tolika knihám, článkům, udivuje mne, že tolik jezdců a profesionálů( kováři, veterináři, trenéři) zůstává neinformovaných nebo špatně informovaných - nebo imuních - k stávající "bosonohé revoluci". Z velké části to způsobuje množství nepravdivých pseudo-vědeckých tvrzení z "kovářské kultury" samotné, které byly nenapadnutelé po staletí před nedávným rozkvětem přirozené kopytní péči. Kováři a mnoho veterinářu stále věří a široko daleko prohlašují, že výběrové chovy jsou viníkem špatných a křehkých kopyt ("Máme plemeno, které má špatná kopyta."). Zastánci bosonožství už ví, že to není pravda, a že křehká a slabá kopytní stěna, měkké a přecitlivělé chodidlo, malá cirkulace a mnohé další jsou vlastnosti kopyt způsobené kováním. Odstranit podkovu, zajistit správnou dietu a kopytní péči a ze špatného slabého kopyta se stané odolné fungující.

EW: Proč je to tak?

J.J.: Po milión let byla koňská kopyta podrobena přirozené selekci. Ve vývojové přímce koně je plemenitba velmi nová a geneticky skromná - nemohla anulovat nadčasovou "adaptaci koňské nohy". To by se muselo ukázat u všech domestikovaných koní - od miniaturních plemen k plnokrevných arabů a všem mezi tím. Máme bohatou ukázku kopyt divokých koní ze suchých oblastí po celém světě. Tito"divocí" koně jsou původně z domestikovaných chovů a všichni překonaly nepříznivý vliv domestikace kopyt. S ohledem na příležitost, žádný domestikovaný kůň neztratil v divočině schopnost okamžitě zahájit adaptaci kopyta k přirozené formě. A to určuje jasný bod: kopyto není adaptováno k "divoké formě" - adaptace proběhla milióny let předtím, nebo více přesně, na počátku rodu eqvus. To je pouze "plýtvání materiálu" vinit okolnosi domestikace a přetvářet si přirozený model kopyta vlivem kování a nevhodné kopytní péči.

EW: Jestliže je kůň kován z velké části jeho života, může přejít na boso? Má nějaký vliv jeho plemeno?

J.J.: Všichni koně mohou být bosí. Odpoveď leží znovu ve skutečnosti, že jádro přirozeného kopyta dřímá v každé koňské noze. Problém je přizpůsobit chov k přirozené potřebám koně. Dnes, tisíce chovatelů objevují jak na to. Oni odmítají speciální kovářskou vědu, která kazí kopyta jejich koní, sami se vzdělávají o přirozených potřebách koně a hledají nejlepší cestu jak simulovat přirozené podmínky. Oni se učí, že přirozené kopyto je schopné vytrvale vykonávat všechny koňské disciplíny a že je méně bolesti a chromosti u bosého koně než u kovaného. A že oni dokáží vše bez speciální kovářské péče, která je stále pod tlakem víry domestikace a genetiky ovlivňující kopyta. Toto však nemá říkat, že kovářská tradice je neseriózní - mluvím o tradičních postupech - zejména poškození nohy způsobené kováním, nepřirozené stravování a jezdeckých praktik, a invazivních veterinárních procedur. Je-li škoda trvalá a zničující, potom žádná z přirozených metod trimování a přirozený chov to nemůže změnit, ačkoliv přirozený způsob bude minimalizovat utrpení a nebude zhoršovat dosavadní stav. Přesto zde však existuje značné množství neoficiálních důkazů, že mnoho kopytních patologických jevů, které byly považovány za nevyléčitelné, se snadno zahojili pod vedením pravé přirozené péče. Z tohoto důvodu doporučuji, aby všichni koně byli osvobozeni od kování - přesněji, naboso je lepší cesta. Patologie, věk, plemeno ani historie kovářství nejsou důvody pro kování. Je to koňská "cesta" být bosý.

EW: Co musíme vzít v úvahu při trimování výkonnostních koní? Vyžadují různé disciplíny různé trimovací metody?

J.J.: Víra v trimování jednoho koně odlišně od druhého, podle jezdecké disciplíny, přizpůsobení, plemenu atd. má své kořeny v kovářské kultuře od "nápravného kování". Předpokládá se, že koně chovaní přirozeně se pohybují jinak než ostatní - z důvodu plemene, práce, přizpůsobení atd. Proto, v podstatě je to svatá pravda, že oni musejí být trimováni a obuti jinak. Tato logika je pochybná, protože ignoruje způsob přirozeného chodu a dřímající adaptaci kopyta. mezi obhájci bosonožství je dobře známo, že přirozený trim vytváří mnohem optimálnější biomechaniku kopyta, protože to imituje kopyto divokého koně a jeho přirozený chod. Kůň pohybující se přirozeně je biomechanicky mnohem výkonější, méně stresovaný a méně náchylný k poruše a kulhání. Navíc, jeho individuální přizpůsobení, jemné rozdíly chodu založené na tělesné stavbě a temperamentu a požadavkům kladených jeho dobrým jezdcem, který rozumí, co znamená skutečný jezdec, zde nejlépe poslouží biomechanicky efektivní, přirozenš trimované kopyto. Pravděpodobně, téměř všechny jezdecké chromosti jsou způsobené nepřirozeným trimováním nebo kováním.

EW: Potřebují pracovní koně trimování častěji?

J.J.: Všichni koně by měli být trimováni když potřebují. Nadměrný růst vytváří posunující se bod překlopu a abnormální pákové síly a nevyvážený pohyb. A to může způsobit pohromu. Doporučuji, aby koně byli trimování v né delších ntervalech než čtyři týdny pokud nedokážeme zajisti přirozené opotřebení.

EW.: jaké jsou další okolnosti, na které by se mělo myslet při stravě a obecné péči u bosého koně?

J.J.: Moje doporučení pro přírodné stravování a obecné kopytní péči jsou popsané v mé knize Paddock Paradise: A Guide to Natural Horse Boarding. Myslím, že je to téma tak důležité a rozsáhlé, že se nedá popsat ve dvou, třech bodech. Stručně řečeno, PP nabízí vizi a metodu chovu koní založené na stádu pohybujícího se volně. Funguje to a mnoho chovatelů koní, koňské záchrané stanice a chovná zařízení mi píší, hlásí úspěšnost PP a dál šíří slovo.

EW: Máte nějaký velký příběh bosého pracovního koně?

J.J.: Existuje mnoho bosých úspěšných příběhů, včetně slavných: vytrvalostní jezdkyně Karen Chaton a její arab Chief, závodní koně Kavi a Saucy Night a (co může způsobit překvapení) lipicánští hřebci Španělské jezdecké školy ve Vídni. Nedávno jsem dostal fotografii z Íránské mezinárodní skokové soutěže, účastníka závodu Maziara Jamshidkhani - velmi působivé a naboso! Časopis od Yvonne Welz - The Horse´s hoof, stojí také za pozornost, v každém čísle jsou představeni úspěšní jezdci na bosých koní - inspirativní příběhy z různých disciplín.

EW: Mají koně lepší výkon naboso?

J.J.: Přirozeně trimovaní koně, ať už na svobod nebo ježdění jsou schopni se více přirozeně pohybovat než kovaní. Jezdecký základní cíl a prvořadé soustředění by mělo být stát se opravdovým jezdcem tak, že vyvolá to nejlepší v jeho koni. Moje filozofie je, že koně, bez ohledu na to, k čemu mají být směřováni, musí být vždy ježděni "naturaly"(v souladu s jejich přirozeným chodem) a výkon by se neměl měřit podle standartu. Koně ježdění v porušení jejich přirozené atletické schopnosti, zejména ny vysoké úrovni, jsou nevyhnutelně odsouzeni k chromosti, trápení a někdy k zániku eutanázií.

Mnohem šťastnější poznámka, čtenáři mohou být potěšeni, že ve volné přírodě jsou koně konkurenceschopné, milují běhání, skákání, mají rádi obdiv a jsou ochotní spolupracovat. Rovněž se zdá, že mají rádi lidskou společnost, když je uctivá a neohrožující. Myslím, že tohle je důležitá zpráva - koně instinktivně chtějí spolupracovat a pracovat pro nás jak nejlépe dokáží. Ale na oplátku bychom měli našim koním poskytnout co nejpřirozenější podmínky a neubližovat jim.

Jamie Jackson

www.equinewellnessmagazine.com

—————

Zpět